ĐÀO TẠO

29
tháng 06
2016

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LINUX THAY THẾ WINDOWS

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn phụ trách hệ thống hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, vì chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên? Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống mạng hoàn chỉnh dựa trên Linux.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
+ Đủ khả năng cài đặt và cấu hình hoành chỉnh hệ thống mạng domain trên Linux sử dụng samba4 với đầy đủ các tính năng như môi trường mạng domain Windows Server 2008, 2012.
+ Việc quản trị Domain trở nên dễ dàng bởi việc sử dụng chính công cụ quản trị domain có sẵn trên Windows Server 2008 hoặc RSAT for Win7 như:
* Active Directory Users and Computer
* Active Directory Site and Services
* Group Policy Management
+ Xây dựng hệ thống Domain, DNS, DHCP đáp ứng tính sẵn sàng cao.
+ Xây dựng hệ thống tường lửa bằng Pfsense bảo vệ toàn bộ hệ thống mạng và hệ thống IDS, IPS phát hiện, chống các cuộc tấn công mạng

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Firewall, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã hoàn tất khóa học Linux LPI tại Nhất Nghệ hoặc có kiến thức tương đương.

TÀI LIỆU HỌC

- Giáo trình thực hành Step by Step do Nhất Nghệ biên soạn.

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Quản trị domain

+ Nâng cấp Active Directory Domain Controller
+ Nâng cấp DC thứ 2 - additional Domain Controller
+ Joining a Windows Server 2008 / 2008 R2 DC to a Samba AD
+ Joining client machines to the domain
+ Windows 7 Client
+ Linux/Unix client
+ Set up a Samba AD Member Server
+ Share Permission - Samba as a File Server
+ Domain user - Domain group
+ Home folder & User profile
+ OU - Delegate
+ Group Policy Management
+ Flexible Single-Master Operations (FSMO) roles
+ Change IP address of the DC
+ Back up a Domain Controller server

Phần 2 - Network infrastructure

+ Samba internal DNS server
+ DNS – Multi DNS
+ DHCP – Multi DHCP

Phần 3 - Mail server

+ Cài và cấu hình Mail server Zimbra
+ Anti spam, anti virus
+ Tích hợp Zimbra vào AD

Phần 4 - Firewall - PfSense

+ Cài và cấu hình PFSense
+ Cấu hình Proxy server
+ Server Publishing
+ VPN (VPN site to site, VPN Client to site)
+ Snort – IDS, IPS