ĐÀO TẠO

29
tháng 06
2016

MASTERING VMWARE VSPHERE 6.0

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Ảo hoá hiện tại là công nghệ lựa chọn chủ đạo cho việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và điện toán đám mây. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ ảo hoá, việc xây dựng một trung tâm dữ liệu (Datacenter) sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội so với truyền thống:
- Giảm chi phí vật lý
- Giảm chi phí vận hành
- Nhanh chóng trong việc cấp phát tài nguyên
- Linh hoạt khi mở rộng hệ thống
- Sao lưu dễ dàng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
Xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu cho doanh nghiệp dựa trên nền tảng ảo hóa VMware vSphere 6.0 theo mô hình bên dưới:

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Firewall, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT.

TÀI LIỆU HỌC

 

NỘI DUNG HỌC

Xây dựng hệ thống ảo hóa hoàn chỉnh trên nền tảng VMware vSphere 6.0

1. Giới thiệu công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, các thành phần trung tâm dữ liệu
2. Cài đặt và sử dụng công cụ quản trị vSphere Client
3. Cài đặt, cấu hình và quản trị ESXi6 trong bộ vSphere 6.0
4. Giới thiệu máy ảo, các loại phần cứng ảo (Virtual Hardware 11)
5. Tạo máy ảo
6. Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
7. Cài đặt và cấu hình quản trị vCenter Server
8. Cấu hình và quản trị mạng ảo (Virtual Network) gồm: Standard vSwitch & Distributed vSwitch
9. Cấu hình và quản trị hệ thống lưu trữ cho ảo hóa (Virtual Storage): iSCSI, NAS...
10. Quản trị máy ảo: vMotion (Live Migration), Clone, vApp...
11. Giới thiệu Cluster
12. Giới thiệu kiến trúc HA (High Availability)
13. Cấu hình và quản trị vSphere HA Cluster
14. Cấu hình và quản trị vSphere DRS Cluster