ĐÀO TẠO

29
tháng 06
2016

ẢO HÓA: HYPER V - SYSTEM CENTER & PRIVATE CLOUD

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

System Center 2012 là bộ công cụ giúp các chuyên gia CNTT giải quyết những thách thức về nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống mạng doanh nghiệp như: tự động hóa quản lý công việc, quản lý nhiều hệ thống, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống mạng doanh nghiệp…

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Bộ System Center 2012 bao gồm 5 nhóm sản phẩm chính: 
+ System Center Opeartion Manager (SCOM): cung cấp những thông tin và giám sát những hoạt động của các máy tính, thiết bị Hardware trong môi trường doanh nghiệp.
+ System Center Data Protection Manager (SCDPM): cung cấp giải pháp toàn diện về việc bảo vệ các thông tin trên máy tính đồng thời tránh những rủi ro và là phương tiện cần thiết cho việc Backup-Recovery.
+ System Center Reporting Manager (SCRM): cung cấp giải pháp về báo cáo dữ liệu cho toàn bộ hệ thống mạng.
+ System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): cung cấp giải pháp quản lý toàn bộ hệ thống máy ảo.
+ System Center Configuration Manager (SCCM): SCCM cho người quản trị xây dựng, triển khai và quản trị hệ thống mạng có quy mô lớn, SCCM giúp phân phối các packages, thu thập, thống kê các thông tin về Hardware và Software trên Client, phân phối các Packages Updates, Remote Administering để quản trị Client, triển khai cài đặt hệ điều hành, quản lí các thiết bị mobile...Ngoài việc quản trị các máy Client thì SCCM hỗ trợ cho việc quản lí và chia Site, quản trị trên các hệ thống có quy mô lớn.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Firewall , có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất một trong các chương trình: MCSA 2003, MCITP: SA, MCSA 2008 hoặc có kiến thức tương đương.

TÀI LIỆU HỌC

Học theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Curriculum-MOC)

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Planning for the Private Cloud

- Understanding the Private Cloud 
- Requirements for Deploying a Private Cloud
- Designing the Private Cloud Components 
- Overview of System Center 2012 Components 
- Deploying Hyper-V Clustering with VMM

Phần 2 - Private Cloud Configuration and Deployment with System Center Virtual Machine Manager

- VMM Architecture and Components Overview
- Installing and Upgrading Virtual Machine Manager
- Configuring VMM Security and Roles 
- Understanding Host Groups

Phần 3 - Planning for the Private Cloud

- Overview of the PXE and Update Server Roles
- Deploying Bare Metal Hyper-V Host Servers 
- Configuring the Update Server Role 
- Creating and Remediating an Update Baseline

Phần 4 - Configuring Virtual Application Delivery

- Dynamic Application Deployment Overview 
- Web Deployment Packages
- Server Application Virtualization Overview
- Configuring Server App-V Components 
- Sequencing and Deploying Virtual Applications

Phần 5 - Creating the Private Cloud Building Blocks

- Configuring Guest Operating System Profiles 
- Configuring Hardware Profiles 
- Configuring SQL Server Using SQL Server Profiles
- Configuring Application Profiles 
- Configuring Virtual Machine Templates 
- Configuring the Self-Service User Role 

Phần 6 - Deploying and Accessing the First Business Unit Cloud

- Understanding Private Cloud Computing 
- Installing and Configuring App Controller 
- Creating and Managing Services and Service Templates

Phần 7 - Monitoring the Private Cloud Infrastructure

- Operations Manager Architecture and Security
- Upgrading Operations Manager 2007 R2 
- Configuring Notifications 
- Configuring Management Packs 
- Configuring Integration with System Center 2012

Phần 8 - Extending and Customizing Monitoring of thePrivate Cloud Infrastructure

- Configuring the SharePoint PortaL
- Monitoring Templates 
- Distributed Application Monitoring

Phần 9 - Implementing Service Management for the Private Cloud

- Service Manager Architecture Overview
- Upgrading to Service Manager 2012 – Service Manager
- Understanding Service Manager Work Items
- Configuring Service Manager Connectors 
- Configuring Service Manager Notifications 

Phần 10 - Configuring a Private Cloud Service Catalog

- Implementing a Private Cloud Service Catalog 
- Service Level Management 

Phần 11 - Protecting the Private Cloud Infrastructure

- Planning DPM Deployment 
- DPM Architecture and Components
- Upgrading DPM 
- Configuring DPM for the Private Cloud
- Configuring Application Protection for the Private Cloud
- Restoring Applications to the Private Cloud 

Phần 12 - Automating and Standardizing the Private Cloud

- Orchestrator Architecture and Components Overview
- Deploying and Configuring Core Components
- Managing Runbooks 
- Configuring Integration Packs