ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2014
Ngày 29/06/2016
Khóa học tập trung vào việc lên kế hoạch cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống SQL server 2014 trên mô hình mạng client/server (Windows Server 2012). Sử dụng các tính năng và công cụ để quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2014 nhằm đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của một tổ chức luôn sẵn sàng hoạt động với hiệu quả tối ưu nhất.
ỨNG DỤNG OFFICE 365 VÀ SHAREPOINT TRONG DOANH NGHIỆP
Ngày 29/06/2016
Office 365 là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp sử dụng sức mạnh công nghệ để phát triển nhanh chóng và bền vững. Office 365 bao gồm đầy đủ các công cụ tiến bộ nhất hiện nay của Microsoft như Exchange, SharePoint, Skype for business, Onedrive, Yammer … Việc nghiên cứu và ứng dụng Office 365 trong doanh nghiệp sẽ giúp học viên rất lớn trong việc đem các giá trị của IT vào doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp.
MASTERING VMWARE VSPHERE 6.0
Ngày 29/06/2016
Ảo hoá hiện tại là công nghệ lựa chọn chủ đạo cho việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và điện toán đám mây. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ ảo hoá, việc xây dựng một trung tâm dữ liệu (Datacenter) sẽ có nhiều ưu điểm vượt trội so với truyền thống: - Giảm chi phí vật lý - Giảm chi phí vận hành - Nhanh chóng trong việc cấp phát tài nguyên - Linh hoạt khi mở rộng hệ thống - Sao lưu dễ dàng
XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LINUX THAY THẾ WINDOWS
Ngày 29/06/2016
Bạn phụ trách hệ thống hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, vì chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên? Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống mạng hoàn chỉnh dựa trên Linux.